Vemovi
Utilitza el nostre cercador o descàrrega nostre catàleg
  

Serveis

VEMOVI els ofereix un servei complet "claus en mà" en l'àmbit de la seguretat i protecció en SEGURETAT DE MAQUINÀRIA i LÍNIES DE PRODUCCIÓ, per cobrir les necessitats derivades principalment de les necessitats de l'aplicació del RD1215/97, de la nova directiva de marcatge CE 2006/42 i de les normatives AENOR relacionades que s'apliquen en l'àmbit de seguretat.

Més de 850 aplicacions de seguretat completes elèctriques i mecàniques amb més de 600 clients en tot el territori nacional que avalen la nostra experiència i dedicació.

Un equip d'experts al seu servei

 • Assessorament, orientació i interpretació de les necessitats físiques de seguretat a aplicar en qualsevol tipus de maquinària afectada per la llei europea de marcatge CE 2006/42.
 • Aplicació física integral, tant mecànica com elèctrica dels diferents elements necessaris en instal · lacions de seguretat, sense afectar el flux i producció de treball dels nostres clients.
 • Implementació d'estudis d'enginyeria de seguretat, expedients tècnics de marcatge CE de seguretat i valoracions de riscos.
 • Col · laboració plena i coordinada, amb les empreses externes de serveis de prevenció, mútues laborals, consultories i enginyeries.
 • Aplicació integral per al tractament de pol · lució industrial, mitjançant equips d'aspiració i filtrat centralitzats o individuals.

Més de 850 aplicacions de seguretat realitzades

COL • LABORACIÓ I ADEQUADES DE SEGURETAT REALITZADES AMB LES ENTITATS:

ENSENYAMENT:

Escoles de formació professional, IES, Universitats, Escoles de formació SALESIANS, Centres de formació professional d'Ajuntaments, Centres privats de formació: Adequació de seguretat d'acord amb la normativa RD1215/97 amb execució claus en mà en la majoria dels centres del territori nacional.

ORGANISMES OFICIALS LOCALS, AJUNTAMENTS, DIPUTACIONS i ESTATALS.

ORGANISMES OFICIALS AUTÒNOMS: Governs Autonòmics, Cambres de Comerç, Centres Penitenciaris, Museus.

MINISTERI DE DEFENSA.

SERVEIS DE PREVENCIÓ I MÚTUES LABORALS.

EMPRESES PRIVADES I PUBLIQUES: ENGINYERIES, FEDERACIONS, FUNDACIONS, GREMIS I ASSOCIACIONS.

SECTORS INDUSTRIALS:

 • Siderúrgica.
 • Esport i joguines.
 • Metal · lúrgica.
 • Electrònica i elèctrica.
 • Automoció i auxiliar.
 • Energia Hidroelèctrica.
 • Cementera i relacionada.
 • Energia nuclear.
 • Química de base.
 • Energia renovable.
 • Cosmètica.
 • Transport públic i privat.
 • Petroquímica.
 • Paperer.
 • Alimentació.
 • Farmacèutic i Sanitari.
 • Línia Blanca.
 • Tèxtil i calçat.
 • Plàstic i derivat.